Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Iegorova Olena

Participation in the conference:

2012 рік.

Конференция «Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества», г.Москва, 9-10 октября 2012 г.

Приднепровские социально-гуманитарные чтения: Всеукраинская научно-практическая конф., 22 сент., 2012, Бердянск.

Международные отношения и интеграционные проекты на постсоветстком пространстве: Международ. конф., 18-19 мая 2012 г., Днепропетровск.

2010 рік.

Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні: ІХ Всеукраїнська науково-методична конференція, 18-19 листоп. 2010 р., Київ.

Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих учбових закладів у контексті Болонського процесу та Рекомендації Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов: Міжнародна науково-методична конф., 2-3 жовт. 2010 р., Одеса.

18-19 листопада, м. Київ, Національний технічний університет України КПІ. ІХ Всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні»

2-3 жовтня, м. Одесса, Одеська національна академія зв'язку України, Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих учбових закладів у контексті Болонського процесу та Рекомендації Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов».

2008 рік.

Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах України. Всеукраїнська науково-практична конференція, 11-12 бер. 2008 р., Дніпропетровськ.


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт