Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Chumak Elena

Major works and publications

1. Чумак О.Л. Образи-символи і символіка в романі О.Гончара» «Твоя зоря» / Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, НГУ, 2010.

2. Чумак О.Л. «Дистанційна освіта: особливості та принципи побудови» // Збірник наукових праць «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення». – Д.: НГУ, 2011.

3. Чумак О.Л. «Лексико-граматична характеристика локативних назв у новелістиці О.Гончара» // Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури. – Дніпропетровськ 31 березня –1 квітня 2011 р.

4. Чумак О.Л. Сучасні вимоги до навчального посібника з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної освіти» 10 квітня 2012 р.

5.Чумак О.Л. Мовна агресія в публіцистиці Олеся Гончара. Збірник наукових статей «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства». Полтава, 2013. - С.342-347.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів гірничого факультету [Текст] / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 92 с.

2. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів геологорозвідувального факультету / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 83 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт