Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Chentsova Nadezhda

Major works and publications:

2012 рік.

1. ХI Регіональна краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров'я XVII-XXI ст.» (Дніпропетровськ, 23 березня 2012р.). Виступ: Публікації вчених-природознавців на сторінках наукових записок Дніпропетровського ІНО.

2. V Міжнародна науково-практична конференція: «Історія запорозького козацтва в пам'ятках та музейній практиці» (Запоріжжя, 18-19 квітня 2012р.). Виступ: Проблемні питання дослідження козацького землеволодіння в Запорозьких вольностях.

3. Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України XVII-XX ст.» (Запоріжжя, 1-2 червня 2012р.). Виступ: Землеробство як складова освоєння запорозьких земель в другій половині XVIIІ ст.

4. V Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі» (Київ, 14 грудня 2012р.). Виступ: Нормативне забезпечення гуманітарних дисциплін у технічному навчальному закладі.

2011 рік.

1. Ченцова Н. В. Дослідження моделей співіснування козацьких спільнот // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.: НГУ, 2012. – Вип.8. – С.230-232.

2. Ченцова Н. В. Публікації вчених-природознавців на сторінках наукових записок Дніпропетровського ІНО // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник.– Д.: НГУ, 2012. – Вип.9 – С.67-73. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник.– Д.: НГУ, 2012. – Вип.9 – С.67-73.

3. Ченцова Н. В., Пушкін В. Ю. П. Т. Тронько та Національний гірничий університет: до історії наукових і творчих взаємин // Обранець історії. - Д.: НГУ, 2011.– С. 4-10.

4. Ченцова Н. В. Дослідник історії Степової України (Пам’яті А. В. Бойка) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Дн.: НГУ, 2011. – Вип. 6. – С. 90-93.

5. Ченцова Н. В. Матеріали до біографій перших поселенців Половиці та її округи // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Дн.: НГУ, 2011. – Вип.6. – С. 97-101.

2010 рік.

1. Ченцова Н. В. Шлях від Січі до Соловків // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.:НГУ, 2010. Вип 7.– С.231-235. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.:НГУ, 2010. Вип 7.– С.231-235.

2. Ченцова Н. В. Лоцманська Каменка за оригінальними джерелами XVIII століття.// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці (Запоріжжя. 7-8 жовтня 2010 р.) / Націон. заповідник «Хортиця», 2010.

3. Ченцова Н.В. Матеріали ДІМ ім. Д.І. Яворницького до біографії козацької родини Бурдим // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2010. – Вип.5.– С. 59-64.

2009 рік.

1. Ченцова Н.В. Нові сторінки життєпису Д.І. Яворницького (Рецензія на книгу: Абросимова С.В., Парамонов А.Ф., Дмитро Яворницький та його родовід – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, – 2009. – 112 с.) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2009. – Вип.4.– С. 151 – 153.

2008 рік.

1. Ченцова Н.В. Лев Падалка як дослідник Запорожжя // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 131 – 136.

Навчально-методичні

1. Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу / І. О. Кочергін, Г. Л.Первий, В. І. Федорова, Ю. М. Чекушина, Н.В. Ченцова – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 39 с.

2. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І-ІІ-курсів з навчальної дисципліни «Історія української культури» / Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова, Д.В. Колісник, П.О. Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 23 с.

3. Федорова В.І., Ченцова Н.В. Тести з історії України. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – 98 с.

4. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт