Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Chekushina Julia

Participation in the conference

2012 рік.

17-21 вересня, м. Севастополь, Севастопольський національний університет (СевНТУ). XVII Міжнародна науково-методична конференція "Методи удосконалення фундаментальної освіти в школах і ВНЗ".

10 квітня, м. Дніпропетровськ. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».

23 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»

2011 рік.

23 грудня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. Науковий семінар, присвячений вшануванню пам'яті відомого дослідника соціально-економічної історії України пореформеної доби, доктора історичних наук, професора В.В. Крутікова (1935-1998).

11 листопада, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. ІІ Зінов'євські читання «Соціально-філософська концепція О.О. Зінов'єва, її значення для формування сучасної демократичної держави».

14 червня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар, присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».

12-13 травня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. Науково-методична конференція (міжвузівська) «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління».

2010 рік.

20-24 вересня, м. Севастополь, СевНТУ. XV Міжнародна науково-практична конференція «Методи вдосконалення фундаментальної освіти у школах і вузах».

© 2006-2021 Інформація про сайт