Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Chekushina Julia

Major works and publications

2013 рік.

1. Ю.В.Чекушина, Ю.М.Чекушина Вища освіта україни в аспекті інтелектуалізації праці (перше десятиліття ххі ст.) / Ю.М.Чекушина // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2013.– №3

2012 рік.

1. Чекушина Ю.Н. З історії вивчення родовищ корисних копалин Катеринославської губернії // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Наук. щорічник.: Д.: НГУ, 2012. – С.33-39.

2. Чекушина Ю.М. Науково-методична діяльність викладача ВНЗ: структура, форми, засоби реалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості». – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – С.111-113.

3. Чекушина Ю.М., Федорова В.І. Вузівська лекція: сучасне уявлення // Методи удосконалення фундаментальної освіти в школах і ВНЗ: Материалы ХVІІ Международной научно-методической конференции. – Севастополь: Изд-во Сев НТУ, 2012. – С.118-122.

4. Чекушина Ю.М. З історії дослідження родовищ кам'яного вугілля Катеринославської губернії у ХІХ ст. // ХХІ Регіональна краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров'я ХVІІ - ХХІ ст.» (23 березня 2012 р., Дніпропетровськ)

5. Чекушина Ю.Н. Тема регионального инженерного предпринимательства в интерпретации профессора В.В.Критикова и современных последователей // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – 2012. – №1/1. – Том.20. – С.152-157.

2011 рік.

1. Чекушина Ю.Н. Реорганизация Высшего горного образования Российской империи в ХІХ веке // Гуманітарний журнал. – 2011. – №3-4. – С.180-187.

2. Чекушина Ю.Н., Чекушина Ю.В. Компетентностная модель образования психолого- педагогический аспект // Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: Зб. тез. доп. наук.-метод., 12-13 трав.2011 р., м. Дн-ск. – Д.: НГУ, 2011. – С.27-29.

3. Пушкин В.Е., Федорова В.И., Чекушина Ю.Н. Самостоятельная работа студентов // Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології: матеріали Всеукр. наук.-метод. Конференція. Д.: НГУ, 2011. – С.123-132.

2010 рік.

1. Чекушина Ю.М., Перетокін А.Г. А.Ф. Мевіус – представник ділової еліти Донецько-Придніпровського індустріального району останньої чверті ХІХ ст. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Вип.7. – С.149-156.

2. Толстих І.В., Бикова Н.М., Чекушина Ю.М. Делегати ХVІІ З'їзду ВКП (б) від Дніпропетровської області (спроба персонографії) // Проблеми політичної історії України: Зб. наук. пр./ редкол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – Вип.5. – С.192-203.

3. Чекушина Ю.Н., Федорова В.И. Новые подходы к управлению научно-исследовательской деятельностью студентов: Матеріали Міжнародної наукової конференції /Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах. ХV междунар. науч.-метод. конф., Севастополь, 20-24 сент. 2010 г.– Севастополь: Изд-во Сев НТУ, 2010.– С. 100-104.

4. Пушкин В.Е., Федорова В.И., Чекушина Ю.Н. Самостоятельная работа студентов в контексте кредитно-модульной организации учебного процесса / Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. – С.37-40.

5. Чекушина Ю.Н. Н.С. Авдаков и его вклад в формирование Донецко-Приднепровского экономического региона (на материалах «Южнорусского горного листка») // Гуманитарний журнал – 2010. – №1-2. – С.44-53.

2009 рік.

1. Чекушина Ю.Н., Перетокин А.Г. А.А. Ауэрбах – представитель регионального предпринимательства второй половины ХІХ – начала ХХ в. // Гуманитарний журнал. – 2009. – №1-2. – С.84-91.

2. Толстих І.В., Чекушина Ю.М. Лицар земського руху – П.О. Гейден //Проблеми політичної історії України: Зб. наук. пр. / редкол.: О.Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – Вип.4 – С.40-48.

3. Федорова В.І., Чекушина Ю.М., Династія гірників Гендріховських // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – Вип.6. – С.40 -43.

2008 рік.

1. Чекушина Ю.М., Толстих І.В. Економічна історія України. Навчально-методичний посібник. – К.: КСУ, 2008. – 130 с.

Навчально-методичні:

1. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с.

2. Варіанти контрольних робіт, плани практичних занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу ІЗДО НГУ / Упоряд.: доц. Федорова В.І., проф. Чекушина Ю.М. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 10 с.

3. Завдання для контролю знань студентів І курсу з заходів з навчальної дисципліни «Історія України» / Упоряд.: В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л.Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина – Д.: РВК НГУ, 2011. – 15 с.

4. Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисципліни«Історія України» для студентів І курсу / І.О. Кочергін, Г.Л.Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 39 с.

5. Варіанти контрольних робіт семінарських занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України для студентів І курсу ІЗДО / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 9 с.

6. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І-ІІ-курсів з навчальної дисципліни «Історія української культури» / Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова, Д.В. Колісник, П.О. Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 23 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт