Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

"Humanitarian journal" number 1-2 for 2015

Content


ШАХРАЙЧУК І.А.

ПАСИВНИЙ СПРОТИВ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ НАЦИСТСЬКОМУ ОКУПАЦІЙНОМУ РЕЖИМУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 3

АРХІРЕЙСЬКИЙ Д.В.

"ЩОДЕННИК ПРИКАЖЧИКА" ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ У 1917-1921 РР. НА ПІВДНІ ПОЛТАВЩИНИ 12

РАДЧЕНКО І. Г.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЖОЙНТУ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА КАНАДСЬКИХ НАУКОВЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX - ПОЧАТКУ XXI СТ. 25

КОВАЛЬОВА Н.А.

НАПЕРЕДОДНІ "АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ": ПОШУКИ КОМПРОМІСІВ ТА КОНФРОНТАЦІЯ СЕЛЯН З ПОМІЩИКАМИ У 1917 Р. 33

СНІДА Є.О.

ЦЕРКОВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1917-1919 РР.) 40

ПЕТРОВА І.В.

ВІЙСЬКОВІ ОБИВАТЕЛІ СЛОБОДИ МАРТОВОЇ: ЗМІНИ У ДЕМОГРАФІЧНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ (1782-1835 РР.) 46

ДВУРЕЧЕНСЬКА О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (НА ПРИКЛАДІ КАТЕРИНОСЛАВА) 55

ДЯЧЕНКО О.В.

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ НА ПОЛТАВЩИНІ НА ПОЧАТКУ 1860-Х РР. 62

ПРОКОПЕНКО С. Л.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОЇ ОСВІТИ В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 71

ПОСУНЬКО О. М.

СЕРБСЬКІ КОЛОНІСТИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ.: ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ VS АСИМІЛЯЦІЯ 82

ПЕРЕТОКІН А.Г.

МІСЦЕ БУРЖУАЗІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ПОРТРЕТІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 89

ЛУЩАЙ Ю.В.

ПРОДАЖ ДІТЕЙ ТА САМОПРОДАЖ НА РУСІ У XI-XV СТ. 99

РОМАШКО О.В.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАЗАНІВ У ПОБУТІ Й КУЛЬТОВІЙ ПРАКТИЦІ СКІФСЬКИХ ПЛЕМЕН 103

ЧАВА І.С.

ПЕРШІ ПОВОЄННІ ВИБОРИ ДО МІСЬКИХ РАД У ДРОГОБИЧІ ТА БОРИСЛАВІ 1927 Р. 115

ПОПЛАВСЬКИЙ О. О.

ІСТОРИЧНІ КОРІННЯ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПАТРІОТИЗМУ ДОНБАСУ 123

РУДНИЦЬКА У.І.

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ЯК ЗАСІБ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 134

ГРУШЕЦЬКИЙ Б. П.

ВИКОНАВЧА ГІЛКА ВЛАДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ 140

КАКОВКІНА О. М.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У БОЛГАРІЇ У 1970-Х - НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР. 149

УШКАЛОВ Л.В.

ЩО ТАКЕ УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО (ЗА СТОРІНКАМИ КНИГИ ВАЛЕНТИНИ СОБОЛЬ ) 158

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 173
Розкажи друзям:

© 2006-2020 Інформація про сайт