Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 4 за 2013 рік

Зміст


Г.Л.ПЕРВИЙ

АНГЛОМОВНА ІСТОРІОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ В СРСР

Г. К. ШВИДЬКО

ІЗ ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН РОДИН КОСАЧІВ ТА КОМАРОВИХ

Л.И. НАЙДЕНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

О.М. СВІДЕРСЬКА

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПОДІЛЛІ ТА ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ВОЛИНІ У ДОБУ НЕПУ (1921-1929 РР.)

В. О. ЯШИН

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСТВА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В СЕРЕДИНІ ТА ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

С.Ш. АЙТОВ

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ФЕРНАНА БРОДЕЛЯ: ІСТОРИЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Г.Г. КРИВЧИК

СУЧАСНЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

А.Ю. МАТВЄЄВ, І.В. РИБАК

ДЕПОРТАЦІЯ РОЗКУРКУЛЕНИХ СЕЛЯН ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ З УКРАЇНИ У 1930-1936 РР.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ХАРАКТЕР, ГЕОГРАФІЯ ПОСЕЛЕННЯ

А.Г. ПЕРЕТОКІН

ЗАХОДИ УРЯДУ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ. (У ВИСВІТЛЕННІ ГАЛУЗЕВОЇ ПРЕСИ)

І.В.АГІЄНКО, В.Т.БРИТАН, О.Ю.ВИСОЦЬКИЙ, Л.М.КЛІМАШЕВСЬКИЙ, О.В.МИХАЙЛЮК, Л.С.ПІДЛІСНА, О.М.РЕШЕТІЛОВА, А.В.САВИЧ

НАРИС ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (1945 – 1991 РР.)

А.Г.АЛЕКСАХА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ПРОГРЕССОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Є. М. ЛУНЯК

КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ДАНІЕЛЯ БОВУА (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД)

Я.В.ПИЛИПЧУК

ЖИТЛА КИПЧАКІВ

І.В.ПЕТРОВА

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕЖУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

І. М. ТИМІВ

БИТВА КНЯЗЯ КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО З ТАТАРАМИ ПІД СОКАЛЕМ 1519 Р.

Л. Ю. МЕДОВКІНА

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ–ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.): ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Розкажи друзям:

© 2006-2020 Інформація про сайт