НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

"Гуманитарный журнал" № 3-4 за 2014 год

Содержание


СЛИВЕНКО В. А.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УСРР В ПЕРІОД ЗГОРТАННЯ НЕПУ 3

ФЕДОРЧЕНКО О.В., КРАВЧУК В.С.

СПОЖИВАЦЬКА МОЖЛИВІСТЬ ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК ХЕРСОНЦІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 8

ПЕРЕТОКІН А.Г.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГІРНИЧОЇ ТА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ У 80-Х–90-Х РР. ХІХ СТ. У ВИСВІТЛЕННІ ГАЛУЗЕВОЇ ПРЕСИ 14

ГОРОДЕЦЬКИЙ О.В.

ДОСЯГНЕННЯ І ПРОТИРІЧЧЯ ПОЛІТИКИ КП(б)У ЩОДО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 1920-ТІ РР. 24

ГОНЧАРОВА Н.О.

«ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОРЯНСЬКИХ ОПІК ПІВДНЯ УКРАЇНИ 29

КУДІНОВ Ю. М.

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО РАННЬОМОДЕРНОГО СОЦІУМУ У ВІЗІЯХ УЧЕНИХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст. 36

ТАРАСОВ А.В.

“НІГІЛІЗМ” У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1870-1880-Х РОКІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КАЛІФОРНІЙСЬКОЇ ПРЕСИ) 46

ЗАВГОРОДНИЙ В. В., ЯЛОВАЯ Е. Н.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ ДГТУ) 54

ВЕБЕР М.

OLDTHINKERS UNBELLYFEEL WHITEHEADIAN SOCIALISM 69

СТОКАЛИЧ І. С.

ДУХОВНІ ПІДСТАВИ ПОБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПЦІЯ І.О. ІЛЬЇНА 80

МОЛОКОВА О. В.

ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО КАК ОТРАЖЕНИЕ КРИЗИСА В СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 86

ВОЗНЯК С. В.

ЗВАТЬ В МЫШЛЕНИЕ (ТОЧКА ЗРЕНИЯ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА) 92

ЛИМОНЧЕНКО В. В.

ФИЛОСОФИЯ И МУЗЫКА 100

ВОЗНЯК В. С.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 110

КАРПЕНКО А. О.

ІСТОРІОГРАФІЯ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФУВАННЯ МАРТІНА ГАЙДЕҐҐЕРА 118

СИМОНЕНКО О. В.

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ 124

КІРІН Р. С., ГРИЩАК С. В., ХРЯПІНСЬКИЙ П. В.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ГІРНИЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 132

АНДРЕЙЦЕВ В. І., ХРЯПІНСЬКИЙ П. В.

АНТРОПОЗАХИСТ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 142

ІЛЬЮЩЕНКО Г.В.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА КООПЕРАТИВІВ 156

ТИТАРЕНКО О. Ю.

КІНО У ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЧЧИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПЕРШИХ ПОВОЄННИХ РОКІВ (1941-1950) 162

КОВАЛЬОВ Д. В.

ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ФІНЛЯНДСЬКЕ У ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 167

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 177
Розкажи друзям:

© 2006-2019 Інформація про сайт