НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

"Гуманитарный журнал" № 1-2 за 2014 год

Содержание


КОВАЛЕВСЬКА О.О.

ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ГРАФІЧНИХ ПАНЕГІРИКІВ XVII–XVIII СТ. ЯК ДЖЕРЕЛА

МАЙСУРАДЗЕ Д.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И СОТРУДНИЧЕСТВО ГРУЗИИ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ

ВАСИЛЕНКО В.А.

“ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ” И ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

АЙТОВ С.Ш.

ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНЕРГЕТИКИ

ЧОРНОБАЙ П.О.

ЩОДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ У КАТЕРИНОСЛАВІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ГІРНИЧОЗАВОДСЬКОГО ЛИСТКА»)

КОЧЕРГІН І.О.

ЗАХОДИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ДВОРЯНСТВА ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ.

ЧАВА І.С.

УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТОВАРИСТВА МІЖВОЄННОГО ДРОГОБИЧА

КОВТУН В.В.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ КОБЗАРЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

БОГУН Л.В.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

САПИЦЬКА О.М., ЗОЛОТАР С.А.

ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНИХ ПРОТЕСТІВ ТА РЕВОЛЮЦІЙ У ПОСТМОДЕРНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ГРИНЧАК М.О.

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК ЗАСОБИ ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЕЛИКОЇ ПРОМИСЛОВОЇ БУРЖУАЗІЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ (НА ПРИКЛАДІ М.С. АВДАКОВА)

ОНИЩУК О.О.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УРСР В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950-Х –ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х РР.

ГОРОДЕЦЬКИЙ О.В.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У МЕРЕЖАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

АЛЕКСАХА А.Г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ПРОГРЕССОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

МЕЩЕРЯКОВА Д. І.

РОЛЬ ВЧЕНИХ-ХРИСТИЯН ВІРМЕНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АРАБСЬКОМУ ХАЛІФАТІ

ГОЖИЙ А.О.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ (ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ), КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ, СОГЛАСНО СОВЕТСКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РОСИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1917 ГОДА

КОВАЛЬОВ Д.В.

ФІНЛЯНДСЬКИЙ ТЕАТР БОЙОВИХ ДІЙ У КРИМСЬКІЙ ВІЙНІ

БУРЯЧЕНКО С. В.

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У МОСКОВСЬКОМУ ПОХОДІ 1618 Р. В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЯХ

ЯКУНІНА К.І.

ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА СТАНОВИЩЕ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ТА РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (1944 – 1953 РР.)
Розкажи друзям:

© 2006-2019 Інформація про сайт