НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

"Гуманитарный журнал" № 3 за 2013 год

Содержание


Ю. В. ЧЕКУШИНА, Ю. М. ЧЕКУШИНА

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ (ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТ.)

І. В.ПЕТРОВА

ІСТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ЗЙОМОК ТА ТРІАН-ГУЛЯЦІЙНИХ РОБІТ У ПОДІЛЬСЬКІЙ, КИЇВСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

О.В. ЄГОРОВА

НАУКОВІ ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЦІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

І.А. ЄРЕМЄЄВА

ПРОБЛЕМИ БЮРОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. А. ПОСВІСТАК

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

П. В.САЦЬКИЙ

УКРАЇНСЬКИЙ ФАКТОР В ДИПЛОМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (СЕРПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 1939 Р.)

І.В.АГІЄНКО, В.Т.БРИТАН , О.Ю.ВИСОЦЬКИЙ, Л.М.КЛІМАШЕВСЬКИЙ, О.В.МИХАЙЛЮК,Л.С.ПІДЛІСНА, О.М.РЕШЕТІЛОВА, А.В.САВИЧ

НАРИС ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (1945 – 1991 РР.)

А.Г.АЛЕКСАХА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ПРОГРЕССОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

С.В. КОСТЕНКО

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЕЛЯНСЬКОЇ СПІЛКИ В ЧАСИ ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО

М. В. ШЕВЧЕНКО

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА К. Г. ВОБЛОГО (ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ)

М.А. ОСЕРЕДЧУК

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР ЛЬВОВА НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

К.М. НЕДРЯ

ОДИН СЮЖЕТ З ІСТОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ КАТЕРИНОСЛАВА ПОЧАТКУ ХХ СТ., АБО РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО ФАКТОРУ У КОНФЛІКТНОСТІ ВЛАДНИХ СТРУКТУР

О.О. БАКЛАЖКО

БАЗАРНА ТОРГІВЛЯ В ПОВСЯКДЕННИХ СТРАТЕГІЯХ МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІГОВА В 1943-1945 РР.

В.Р. СТРУГАНЕЦЬ

ОЦІНКА О. ТИСОВСЬКИМ СТАНОВИЩА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧНИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

М.А. РУДНЕВ

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО «ЖУРНАЛЬНОГО ТРИУМВИРАТА» НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

© 2006-2019 Інформація про сайт