НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
fon_ru.jpg

Зимницкая Светлана Павловна

Научный руководитель: проф. Василенко В.А.

Тема дисертации: "Род князей Вишневецких в польской, русской и украинской историографии середины XVIII - середины ХХ в." (Защита 03.06.2015 г.).

Награды:

Почесний диплом Державного ВНЗ „НГУ” (2015); Медаль „Знак вдячності Національного гірничого університету” (2015); Відзнака ІХ Конкурсу ім. Єжи Ґєдройця на найкращі магістерські та кандидатські роботи, що проводиться Посольством Республіки Польща в Україні (2015); ІІ нагорода Конкурсу ім. Юліуша Бардаха на найкращі магістерські та кандидатські роботи, що проводиться Інститутом Великого князівства Литовського в Каунасі (2016); Стажист при Нагороді ім. Івана Виговського (2016).

Опубликованные статьи:

1. Зимницька С. Князь Ярема Вишневецький у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Гуманітарний журнал. – 2008. – № 3-4. – С. 151-155.

2. Зимницька С.П. Князі Вишневецькі в українській та польській наукових історіографічних традиціях ХІХ – початку ХХІ ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика: [Міжвузівський збірник наукових праць]. – Д.: Дніпропетровський національний університет, 2009. – С. 183-195.

3. Зимницька С.П. Родові володіння Вишневецьких на території Волині, Брацлавщини і Київщини в рецепції українських і польських істориків // Гуманітарний журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 127-133.

4. Зимницька С.П. Князі Вишневецькі та Лжедмитрій І: огляд історіографії проблеми // Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки». – Луганськ, 25-26 квітня 2012 р. – С. 42-43.

5. Зимницька С.П. Постать короля Міхала Корибута Вишневецького у загальних курсах з історії Польщі ХІХ – початку ХХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 2-3. – С. 211-214.

6. Зимницька С.П. Проблема зміни віри представниками роду князів Вишневецьких у вітчизняній та зарубіжній історіографії другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 157-162.


Расскажи друзьям:
© 2006-2018 Інформація про сайт