НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
Кафедра истории и политической теории ГВУЗ НГУ

Шевченко Мария Владимировна

Научный руководитель: проф. Швыдько А.К.

Тема дисертации: «К.Г.Воблий как мемуарист, историк и краевед»

Опубликованные статьи:

1. Шевченко М. Фундатор економічної та соціальної географії Костянтин Григорович Воблий /М. Шевченко // Бористен. – 2011. – № 2. – С. 16-18.

2. Шевченко М. В. «Великий Дніпро» 30-х років ХХ ст. очима економіста (мандрівні записки академіка К. Г. Воблого) / М. В. Шевченко // Історія та культура Придніпров’я: Наук. щорічник.– Д.: НГУ, 2011.– Вип. 8 – С. 224-229.

3. Шевченко М. В. Історія розвитку каменеобробної промисловості України у науковій спадщині академіка К. Г. Воблого / М. В. Шевченко // Матеріали 10-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки.– К., 2011. – С. 321-323.

4. Шевченко М. В. Академік К. Г. Воблий як краєзнавець та дослідник природних багатств Придніпров’я / М. В. Шевченко // Історія та культура Придніпров’я: Наук. щорічник.– Д.: НГУ, 2012.– Вип. 9 – С. 189-193.

5. Шевченко М. В. Життя та діяльність академіка к. Г. Воблого (історіографія питання) / М. В. Шевченко // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2013.– №3


Расскажи друзьям:
© 2006-2020 Інформація про сайт