НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
fon_ru.jpg

Мороз Нина Александровна

Научный руководитель: проф. Пушкин В.Е.

Тема дисертации: «Становление гражданского общества и политико-правовой культуры в независимой Украине»

Опубликованные статьи:

1. Мороз Н.О. До питання періодизації становлення громадянського суспільства України (історіографія питання) // Гуманітарний журнал. – 2011. – №1-2. – С.147-151

2. Мороз Н.О. Місце і роль молодіжних громадських організацій в розвитку громадянського суспільства України // Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні / Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2011 р. – Сімферополь: ЦРОНІ. – С.25-27

3. Мороз Н.О. Формування інституту неурядових організацій в контексті становлення громадянського суспільства України // Гуманітарний журнал. – 2011. – №3-4. – С.241-246

4. Мороз Н.О. Структура та функції громадянського суспільства // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 26 квітня 2012 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. спра, 2012. – С.62-67

5. Мороз Н.О. Роль засобів масової інформації у формуванні громадянського суспільства України // Гуманітарний журнал. – 2012. – №2-3. – С.205-210

6. Мороз Н.А. Развитие общественной активности граждан как важное условие формирования гражданского общества в Украине // «Truth, lost in ages: historical and philosophical problems of humanity» Materials digest of the XLIII International Research and Practice Conference and the I stage of the Championship in historical and philosophical sciences. (London, February 18 - February 22, 2013) – P.40-43

7. Мороз Н.А. Этапы становления гражданского общества в Украине // Московское научное обозрение. – 2013. – 4(32). – С.30-33

8. Мороз Н.О. Соціально-економічні передумови становлення громадянського суспільства в незалежній Україні // «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 квітня 2013 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук» 2013. – С.68-71

9. Мороз Н.О. Середній клас як необхідна умова розвитку громадянського суспільства в Україні // Сіверянський літопис. – 2013. – 2(110). – С.112-118

10. Мороз Н.О. Вплив громадських організацій на розбудову громадянського суспільства України // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72 (№5). - С.836-841


Расскажи друзьям:
© 2006-2020 Інформація про сайт