НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
fon_ua.jpg

16 жовтня 2014

Нові видання кафедри-2014

Історія України ХVІ-ХVIII ст.: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.К. Швидько. - Вид. 2-ге, допов. - К. : Генеза, 2014. - 336 с. : іл., карти.

У підручнику висвітлено події української історії від Люблінської унії, коли Україна стала складовою частиною Речі Посполитої, до останніх років існування гетьмансько-козацької держави. Написаний живою, доступною мовою, містить багато цікавих матеріалів про історичних осіб того часу.

У підручнику використано різноманітні ілюстрації, історичні карти, карти-схеми основних битв, подано словник термінів та історико-географічних назв українських земель, хронологічну таблицю.


Історія

Історія

Історія

Історія


Міжнародна академічна мобільність молодих учених Дніпропетровщини як прояв глобалізаційних процесів у сучасному світі: монографія / М.О. Шевчук, С.Ф. Власов, Л.О. Колісник, Р.М. Безус, М.В. Мосьондз; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т.-Д.: НГУ, 2014. – 42 с.

Подано результати соціологічного дослідження, що проводилося з метою вивчення характеру міжнародної академічної мобільності молодих учених України та Дніпропетровського регіону. Проаналізовано ініціаторів та джерела фінансування міжнародної академічної мобільності, основні мотиви молоді, яка збирається взяти участь у міжнародній академічній мобільності, міжнародних науково-освітніх програмах. З'ясовуються чинники, що сприяють або перешкоджають розвитку міжнародної академічної мобільності молодих викладачів та вчених Дніпропетровської області.

Стане у пригоді працівникам обласної адміністрації, керівникам ВНЗ регіону у прийнятті ефективних управлінських рішень щодо оптимізації різних аспектів міжнародної академічної мобільності, використання набутого міжнародного досвіду для підвищення якості освіти та науки регіону, його конкурентоспроможності.


Міжнародна

Міжнародна


Мосьондз М. В. Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві : монографія/ М. В. Мосьондз ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 140 с.

Присвячено актуальній темі конструювання інтеграційних практик сучасної молоді. Обгрунтовано застосування поняття інтеграції для дослідження процесу включення молоді в суспільства з урахуванням соціокультурного контексту; проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення соціальної інтеграції в класичному соціологічному дискурсі та з позицій структурно-конструктивістського підходу; виявлено механізм і чинники конструювання інтеграційних стратегій та практик; визначено вплив соціокультурних детермінант на процес конструювання стратегій і практик української молоді; сформовано концептуальну модель дослідження соціальної інтеграції молоді; на емпіричному рівні проаналізовано особливості конструювання інтеграційних практик сучасної молоді в українських реаліях і визначено головні тенденції та чинники, що їх зумовлюють; побудовано модель конструювання інтеграційних практик сучасної молоді.

Стане у пригоді в практиці освітніх організацій, консультативних органів при реалізації соціальної підтримки, підвищення конкурентоспроможності молоді за рахунок соціального навчання та консультування. Матеріали можуть бути корисними у складанні курсів з загальної соціології, соціології молоді, особистості у вищих навчальних закладах.


Практики

Практики

Практики

Розкажи друзям:

© 2006-2020 Інформація про сайт